Article Abstract

Erratum to rhinovirus is associated with severe adult community-acquired pneumonia in China

Authors: Keqiang Wang, Wen Xi, Donghong Yang, Yali Zheng, Yaqiong Zhang, Yusheng Chen, Chunliang Yan, Guizhen Tian, Shuchang An, Xiangxin Li, Fucheng An, Juan Du, Ke Hu, Jie Cao, Lili Ren, Fang Huang, Zhancheng Gao

Abstract

Erratum to: J Thorac Dis 2017;9:4502-11