Percutaneous aortic balloon valvuloplasty under echocardiographic guidance solely

Yongquan Xie, Shouzheng Wang, Guangzhi Zhao, Muzi Li, Fengwen Zhang, Wenbin Ouyang, Xiangbin Pan