Laparoscopic needle catheter jejunostomy by using a double semipurse string suture method in minimally invasive Ivor Lewis esophagectomy

Xuyang Peng, Xi Zhu, Zixiang Wu, Qi Wang, Shuai Fang, Tianwei Zhan, Ming Wu