(-)-Epigallocatechin-3-gallate induces interferon-λ2 expression to anti-influenza A virus in human bronchial epithelial cells (BEAS-2B) through p38 MAPK signaling pathway

Jie Zhu, Li Ou, Yongjun Zhou, Zixiao Yang, Mingjiang Bie