Potential treatment strategy for the rare osimertinib resistant mutation EGFR L718Q

Yang Song, Ziqi Jia, Yadong Wang, Yanyu Wang, Peng Liu, Shuyang Zhang, Zhongxing Bing, Lei Cao, Zhili Cao, Elisabetta Rossi, Rita Zamarchi, Marc G. Denis, Carlos Camps, Amaya B. Fernandez-Diaz, Naixin Liang, Shanqing Li