Association of early elevated cardiac troponin I concentration and longitudinal change after off-pump coronary artery bypass grafting and adverse events: a prospective cohort study

Yan Li, Yuqi Li, Qiuming Hu, Shuai Zheng, Baiyu Tian, Fei Meng, Zonghao Chen, Jie Han, Shengyu Wang, Haibo Zhang, Chunlei Xu, Yixin Jia, Yuqing Jiao, Jintao Fu, Xu Meng