AB 7. Validation of the greek version of the severe respiratory insufficiency questionnaire

Vasilis Michailidis, Paschalis Steiropoulos, Elena Perantoni, Nikos Moysiadis, Stella Papoti, Dimitrios Chloros, Venetia Tsara

Article Options

Download Citation