AB 29. Malignant mediastinal tumor: restrictions in immunohistochemical evaluation

Nikoleta Pastelli, Aggeliki Baliaka, Aggeliki Cheva, Eleftheria Konstantinou, Eftihia Kalaitzidou, Leonidas Sakkas

Article Options

Download Citation