AB 69. Coexistence of Wilson’s disease and sarcoidosis in a 35-year-old female

Aikaterini Markopoulou, Nikolaos Aggelis, Dimitrios Vlahopoulos, Valentini Peglidou, Eirini Kalliolou, Marianthi Arnaoutoglou, Eftychia Kalaitzidou

Article Options

Download Citation