Vol 5, Supplement 2 (August 2013): Journal of Thoracic Disease (Emerging infectious respiratory disease & the 10th Anniversary of SARS Epidemics)

Keynote Lecture

From SARS coronavirus to novel animal and human coronaviruses
Kelvin K. W. To, Ivan F. N. Hung, Jasper F. W. Chan, Kwok-Yung Yuen

Original Article

Influenza seasonality and predominant subtypes of influenza virus in Guangdong, China, 2004-2012
Jinyan Lin, Min Kang, Haojie Zhong, Xin Zhang, Fen Yang, Hangzhong Ni, Ping Huang, Teng Hong, Changwen Ke, Jianfeng He

Review Article

Tracing the SARS-coronavirus
Paul K. S. Chan, Martin C. W. Chan
Severe acute respiratory syndrome (SARS): lessons learnt in Hong Kong
David S. Hui
The human microbiota: a new direction in the investigation of thoracic diseases
Anselm Wang-Hei Hui, Hon-Wai Lau, Tiffany Hoi-Tung Chan, Stephen Kwok-Wing Tsui
Influenza A induced cellular signal transduction pathways
Paul Michael, Danielle Brabant, Farag Bleiblo, Chilakamarti V. Ramana, Michael Rutherford, Sandhya Khurana, T.C. Tai, Anand Kumar, Aseem Kumar
Receptor-binding domain as a target for developing SARS vaccines
Xiaojie Zhu, Qi Liu, Lanying Du, Lu Lu, Shibo Jiang
Novel hemagglutinin-based influenza virus inhibitors
Xintian Shen, Xuanxuan Zhang, Shuwen Liu

Featured Interview

Ten years after SARS: where was the virus from?
Feng Chen, Si Cao, Junqing Xin, Xiaohua Luo