Expert Consensus


Expert consensus on tubeless video-assisted thoracoscopic surgery (Guangzhou)

Jianxing He, Jun Liu, Chengchu Zhu, Tianyang Dai, Kaican Cai, Zhifeng Zhang, Chao Cheng, Kun Qiao, Xiang Liu, Guangsuo Wang, Shun Xu, Rusong Yang, Junqiang Fan, Hecheng Li, Jiang Jin, Qinglong Dong, Lixia Liang, Jinfeng Ding, Kaiming He, Yulin Liu, Jing Ye, Siyang Feng, Yu Jiang, Haoda Huang, Huankai Zhang, Zhenguo Liu, Xia Feng, Zhaohua Xia, Mingfei Ma, Zhongxin Duan, Tonghai Huang, Yali Li, Qiming Shen, Wenfei Tan, Hong Ma, Yang Sun, Congcong Chen, Fei Cui, Wei Wang, Jingpei Li, Zhexue Hao, Hui Liu, Wenhua Liang, Xusen Zou, Hengrui Liang, Hanyu Yang, Yingfen Li, Shunjun Jiang, Calvin S. H. Ng, Diego González-Rivas, Eugenio Pompeo, Raja M. Flores, Yaron Shargall, Mahmoud Ismail, Vincenzo Ambrogi, Ahmed G. Elkhouly, Sook Whan Sung, Keng Ang

Abstract

With the development of minimally invasive thoracoscopic and anesthesia control techniques, intravenous anesthesia with spontaneous ventilation video-assisted thoracic surgery (SV-VATS) has been increasingly employed in management of pleural effusion, bullectomy for pneumothorax, mediastinal biopsy, thymectomy and thymomectomy, wedge lung resections, anatomical lung resections for radical treatment of lung cancer and even more complex surgical procedures including tracheal resection and sleeve lobectomy (1-7) This changes in surgical strategies have been applied in the believe that SV-VATS can avoid adverse effects of mechanical ventilation and the residual effects of muscle relaxants, can achieve a faster recovery of respiratory muscle function and lower operative morbidity (7,8).

Download Citation