Review Article


Pleura space anatomy

Charalampos Charalampidis, Andrianna Youroukou, George Lazaridis, Sofia Baka, Ioannis Mpoukovinas, Vasilis Karavasilis, Ioannis Kioumis, Georgia Pitsiou, Antonis Papaiwannou, Anastasia Karavergou, Kosmas Tsakiridis, Nikolaos Katsikogiannis, Eirini Sarika, Konstantinos Kapanidis, Leonidas Sakkas, Ipokratis Korantzis, Sofia Lampaki, Konstantinos Zarogoulidis, Paul Zarogoulidis

Abstract

The pleural cavity is the potential space between the two pleurae (visceral and parietal) of the lungs. The pleurae are serous membranes which fold back onto themselves to form a two-layered membranous structure. The thin space between the two pleural layers is known as the pleural cavity and normally contains a small amount of pleural fluid. There are two layers; the outer pleura (parietal pleura) is attached to the chest wall and the inner pleura (visceral pleura) covers the lungs and adjoining structures, via blood vessels, bronchi and nerves. The parietal pleurae are highly sensitive to pain, while the visceral pleura are not, due to its lack of sensory innervation. In the current review we will present the anatomy of the pleural space.

Download Citation