Editorial


Thoracocentesis: from bench to bed

Alexandros Kalifatidis, George Lazaridis, Sofia Baka, Ioannis Mpoukovinas, Vasilis Karavasilis, Ioannis Kioumis, Georgia Pitsiou, Antonis Papaiwannou, Anastasia Karavergou, Kosmas Tsakiridis, Nikolaos Katsikogiannis, Eirini Sarika, Konstantinos Kapanidis, Leonidas Sakkas, Ipokratis Korantzis, Sofia Lampaki, Konstantinos Zarogoulidis, Paul Zarogoulidis

Abstract

Lung cancer can be diagnosed with minimal interventional procedures such as: bronchoscopy, endobronchial ultrasound (EBUS), fine needle aspiration under CT guidance and esophageal ultrasound. In our current editorial we will provide a definition and current up to date information regarding fine needle aspiration under CT guidance. We will focus on pneumothorax and treatment methods.

Download Citation