Pan Hellenic Congress Abstracts


037. Could somatostatin enhance the outcomes of chemotherapeutic treatment in small-cell carcinoma (SCLC)?

Kalliopi Domvri, Dimitrios Bougiouklis, Paul Zarogoulidis, Konstantinos Porpodis, Manolis Xristoforidis, Alexandra Liaka, Ellada Eleutheriadou, Ioannis Organtzis, George Kyriazis, Bianka Malecki, Konstantinos Zarogoulidis

Article Options

Download Citation