CT-guided localization techniques of small pulmonary nodules: a prospective non-randomized controlled study on pulmonary nodule localization needle and methylene blue staining with surgical glue

Jian Kong, Jianxi Guo, Hua Zhang, Yong Li, Guangsuo Wang, Yanfang Zhang