Bacteriology, antibiotic resistance and risk stratification of patients with culture-positive, community-acquired pleural infection

Marianthi Iliopoulou, Vasileios Skouras, Zoe Psaroudaki, Magda Makarona, Evangelos Vogiatzakis, Eleni Tsorlini, Eleni Katsifa, Dionisios Spyratos, Dimitra Siopi, Ourania Kotsiou, Stelios Xitsas, Maria Martsoukou, Ioanna Sigala, Ioannis Kalomenidis