Applied pressure of cooling gas: a neglected determinant for size of specimens in transbronchial cryobiopsy

Xiaobo Chen, Shiyue Li, Weiquan Xiao, Yao Yao, Yanqiuzi Cheng, Yongshun Ye, Huanjie Chen, Zhuquan Su, Nanshan Zhong