Tumor size as a predictor for prognosis of patients with surgical IIIA-N2 non-small cell lung cancer after surgery

Kunpeng Zhang, Jiahao Cai, Chunlai Lu, Qiaoliang Zhu, Cheng Zhan, Yaxing Shen, Jie Gu, Di Ge