Children’s lung function in relation to changes in socioeconomic, nutritional, and household factors over 20 years in Lanzhou

Sai Li, Suzhen Cao, Xiaoli Duan, Yaqun Zhang, Jicheng Gong, Xiangyu Xu, Qian Guo, Xin Meng, Mcswain Bertrand, Junfeng Jim Zhang