Clinicopathologic features and prognostic value of epidermal growth factor receptor mutation in patients with pT1a and pT1b invasive lung adenocarcinoma after surgical resection

Shiqi Chen, Siqian Yang, Yang Zhang, Jiaqing Xiang, Yawei Zhang, Hong Hu, Yihua Sun, Fangqiu Fu, Chaoqiang Deng, Shengping Wang, Qiao Li, Yajia Gu, Yuan Li, Xuxia Shen, Ting Ye