Vol 8, No 5 (May 01, 2016): Journal of Thoracic Disease

Original Article

Bioprosthetic versus mechanical prostheses for valve replacement in end-stage renal disease patients: systematic review and meta-analysis
Kevin Phan, Dong Fang Zhao, Jessie J. Zhou, Aran Karagaratnam, Steven Phan, Tristan D. Yan
Comparison of the single-lumen endotracheal tube and double-lumen endobronchial tube used in minimally invasive cardiac surgery for the fast track protocol
Hee Young Kim, Seung-Hoon Baek, Hyung Gon Je, Tae Kyun Kim, Hye Jin Kim, Ji Hye Ahn, Soon Ji Park
A study about different findings of PET-CT between neoadjuvant and non-neoadjuvant therapy: SUVmax is not a reliable predictor of lymphatic involvement after neoadjuvant therapy for esophageal cancer
Jae Kil Park, Jae Jun Kim, Seok Whan Moon
Therapeutic value of lymph node dissection for right middle lobe non-small-cell lung cancer
Hiroaki Kuroda, Yukinori Sakao, Mingyon Mun, Noriko Motoi, Yuichi Ishikawa, Ken Nakagawa, Yasushi Yatabe, Sakae Okumura
Prevalence of neutralizing antibodies to common respiratory viruses in intravenous immunoglobulin and in healthy donors in southern China
Xingui Tian, Zaixue Jiang, Qiang Ma, Qian Liu, Xiaomei Lu, Wenkuan Liu, Xiaohong Liao, Rong Zhou, Xiaobo Su, Qingming Luo
Noninvasive and invasive positive pressure ventilation for acute respiratory failure in critically ill patients: a comparative cohort study
Annelijn M. Meeder, Dave H. T. Tjan, Arthur R. H. van Zanten
Translocation of left inferior lobe pulmonary artery to the pulmonary artery trunk for central type non-small cell lung cancers
Yifeng Sun, Yang Yang, Yong Chen, Xufeng Pan, Yu Yang, Wen Gao, Heng Zhao, Jianxin Shi
Plasma microRNAs expression profile in female workers occupationally exposed to mercury
Enmin Ding, Qiuni Zhao, Ying Bai, Ming Xu, Liping Pan, Qingdong Liu, Bosheng Wang, Xianping Song, Jun Wang, Lin Chen, Baoli Zhu
Emergency department enlargement in China: exciting or bothering
Yan Li, Chen Li, Jun Xu, Hui Zhang, Liangliang Zheng, Dongqi Yao, Yangyang Fu, Huadong Zhu, Shubin Guo, Zhong Wang, Joseph Walline, Xuezhong Yu
Severe adenovirus community-acquired pneumonia in immunocompetent adults: chest radiographic and CT findings
Dingyu Tan, Yangyang Fu, Jun Xu, Zhiwei Wang, Jian Cao, Joseph Walline, Huadong Zhu, Xuezhong Yu
The equivalent efficacy of multiple operations for multiple primary lung cancer and a single operation for single primary lung cancer
Liang Dai, He-Li Yang, WanPu Yan, Zhen Liang, Hong-Chao Xiong, Xiao-Zheng Kang, Yong-Bo Yang, Hao Fu, Meng-Ying Fan, Ke-Neng Chen
Feasibility and efficacy of helical intensity-modulated radiotherapy for stage III non-small cell lung cancer in comparison with conventionally fractionated 3D-CRT
Jian He, Yan Huang, Yixing Chen, Shiming Shi, Luxi Ye, Yong Hu, Jianying Zhang, Zhaochong Zeng
Younger women have a better prognosis among patients with esophageal squamous cell carcinoma after esophagectomy
Xiao-Dong Su, Xu Zhang, Hao-Jun Xie, Peng Lin, Lanjun Zhang, Tiehua Rong
Effect of parecoxib combined with thoracic epidural analgesia on pain after thoracotomy
Xiao-Min Ling, Fang Fang, Xiao-Guang Zhang, Ming Ding, Qiu-A-Xue Liu, Jing Cang
Surgical treatment of ectopic adrenocorticotropic hormone syndrome with intra-thoracic tumor
Xiang Zhou, Junbiao Hang, Jiaming Che, Zhongyuan Chen, Weicheng Qiu, Jian Ren, Xiaoqing Yang, Jie Xiang, Hecheng Li
Down-regulation of miR-452 is associated with poor prognosis in the non-small-cell lung cancer
Zhicheng He, Yang Xia, Bin Liu, Xiaotong Qi, Zhi Li, Jun Wang, Liang Chen, Yijiang Chen
Prognostic stratification of thymic epithelial tumors based on both Masaoka-Koga stage and WHO classification systems
Geun Dong Lee, Hyeong Ryul Kim, Se Hoon Choi, Yong-Hee Kim, Dong Kwan Kim, Seung-Il Park
Surgical treatment of cardiac tumors: a 5-year experience from a single cardiac center
Liang Yin, Dengke He, Hua Shen, Xinyu Ling, Wei Li, Qian Xue, Zhinong Wang
Early cardiology assessment and intervention reduces mortality following myocardial injury after non-cardiac surgery (MINS)
Alina Hua, Holly Pattenden, Maria Leung, Simon Davies, David A. George, Hilgardt Raubenheimer, Zakiyah Niwaz, Eric Lim
Moderate hypothermic circulatory arrest in total arch repair for acute type A aortic dissection: clinical safety and efficacy
Ming Gong, Wei-Guo Ma, Xin-Liang Guan, Long-Fei Wang, Jia-Chen Li, Feng Lan, Li-Zhong Sun, Hong-Jia Zhang
Comparisons of the clinical outcomes of thoracoscopic sympathetic surgery for palmar hyperhidrosis: R4 sympathicotomy versus R4 sympathetic clipping versus R3 sympathetic clipping
Seok Joo, Geun Dong Lee, Seokjin Haam, Sungsoo Lee
Limiting the risk of cardiac toxicity with esophageal-sparing intensity modulated radiotherapy for locally advanced lung cancers
Katrina Woodford, Vanessa Panettieri, Jerem D Ruben, Sashendra Senthi
Evaluation of pulmonary nodules in Asian population
Chee K. Phua, Wen Y. Sim, Kuan Sen Tee, Sennen J. W. Lew, Albert Y. H. Lim, Dessmon Y. H. Tai, Soon Keng Goh, Ai Ching Kor, Alan W. K. Ng, John Abisheganaden, Akash Verma
Efficiency of neural respiratory drive for the assessment of bronchodilator responsiveness in patients with chronic obstructive pulmonary disease: an exploratory study
Yun Li, Yin-Huan Li, Shuo Li, Yu-Wen Luo, Rui Xiao, Yu-Xia Huang, Jin-Lun Huang, Yi-Tai Chen, Rong-Chang Zhi, Xin Chen
Prevalence of metastasis in T1b esophageal squamous cell carcinoma: a retrospective analysis of 258 Chinese patients
Xiaotong Qi, Mingna Li, Sheng Zhao, Jinhua Luo, Yongfeng Shao, Zhihong Zhang, Yijiang Chen
Clinical results of sublobar resection versus lobectomy or more extensive resection for lung cancer patients with idiopathic pulmonary fibrosis
Seok Joo, Dong Kwan Kim, Hee Je Sim, Geun Dong Lee, Su Kyung Hwang, Sehoon Choi, Hyeong Ryul Kim, Yong-Hee Kim, Seung-Il Park
Predictors of indocyanine green visualization during fluorescence imaging for segmental plane formation in thoracoscopic anatomical segmentectomy
Shuhei Iizuka, Hiroaki Kuroda, Kenichi Yoshimura, Hitoshi Dejima, Katsutoshi Seto, Akira Naomi, Tetsuya Mizuno, Noriaki Sakakura, Yukinori Sakao
Importance of fractional exhaled nitric oxide in diagnosis of bronchiectasis accompanied with bronchial asthma
Feng-Jia Chen, Huai Liao, Xin-Yan Huang, Can-Mao Xie
Short-term rosuvastatin therapy prevents contrast-induced acute kidney injury in female patients with diabetes and chronic kidney disease: a subgroup analysis of the TRACK-D study
Jing Li, Yi Li, Biao Xu, Guoliang Jia, Tao Guo, Dongmei Wang, Kai Xu, Jie Deng, Yaling Han
A multi-center evaluation of a powered surgical stapler in video-assisted thoracoscopic lung resection procedures in China
Bin Qiu, Wanpu Yan, Keneng Chen, Xiangning Fu, Jian Hu, Shugeng Gao, Susan Knippenberg, Michael Schwiers, Edmund Kassis, Tengfei Yang

Case Report

Acute respiratory distress syndrome caused by Mycoplasma pneumonia without elevated pulmonary vascular permeability: a case report
Naoki Takahashi, Tsutomu Shinohara, Rie Oi, Muneyuki Ota, Shinichi Toriumi, Fumitaka Ogushi
Group and insidious tetraethyl lead poisoning occurred in industry of plastic weaving: a case report
Feng Zhang, Ying Bai, Baoli Zhu, Wenjing Zhu, Mingxian Ye
An uncommon presentation of Kikuchi-Fujimoto disease as mediastinal lymphadenopathy
Haruaki Hino, Takashi Nishimura, Jun-ichi Nitadori, Shigesaburo Miyakoshi, Atsuko Seki, Tomio Arai, Jun Nakajima
Coarctation of the aorta associated with agenesis of left common carotid artery and left subclavian artery
Yang Yang, Shiao Ding, Gaojun Xu, Hao Liu, Fangbao Ding
Management of subtotal tracheal section with esophageal perforation: a catastrophic complication of tracheostomy
Francesco Paolo Caronia, Alfonso Fiorelli, Ettore Arrigo, Mario Santini, Sergio Castorina
Postperfusion lung syndrome and related sequelae
Shi-Min Yuan
A heterochronic genetic change from an EGFR mutation to an ALK rearrangement in a patient with lung adenocarcinoma: a case report
Takayuki Shiroyama, Motohiro Tamiya, Manabu Hayama, Takashi Nishihara, Takuji Nishida, Ayako Tanaka, Naoko Morishita, Hidekazu Suzuki, Norio Okamoto, Kunimitsu Kawahara, Tomonori Hirashima
Symptomatic pericardial schwannoma treated with video-assisted thoracic surgery: a case report
Po-Jen Yun, Tsai-Wang Huang, Yao-Feng Li, Hung Chang, Shih-Chun Lee, Yen-Liang Kuo
A report of three cases of surgical removal of esophageal schwannomas
Xiankai Chen, Yin Li, Xianben Liu, Huaiping Fu, Haibo Sun, Ruixiang Zhang, Zongfei Wang, Yan Zheng
Malignant transformation of alveolar adenoma to papillary adenocarcinoma: a case report
Satoru Okada, Chiho Ohbayashi, Motohiro Nishimura, Kaori Abe, Sumito Choh, Junichi Shimada, Masayoshi Inoue
Concomitant off-pump coronary artery bypass grafting and total thyroidectomy for a large retrosternal goitre: a case report and review of the literature
Savvas Lampridis, Man Chi Lau, Peter Mhandu, Haralabos Parissis
Primary pleural intermediate hemangioendothelioma with pleural effusion as the only manifestation
Juan Jiang, Yuanyuan Li, Chengping Hu, Jianhua Zhou, Huaping Yang, Liming Cao, Pengbo Deng