Vol 9, No 7 (July 31, 2017): Journal of Thoracic Disease

Editorial

Re-visiting D-dimers and fibrin degradation products for the diagnosis of acute aortic dissection
Chwan-Yau Luo, Jun-Neng Roan
The large tumor suppressor family: friend or foe?
Wei Kang, Yuhang Zhou, Ka Fai To
What we can learn from Medicare data on early deaths after emergency department discharge
Sukayna Z. Alfaraj, Jesse M. Pines
Allosterically targeting EGFR drug-resistance gatekeeper mutations
Nicholas Spellmon, Chunying Li, Zhe Yang
CRISPR-barcoding in non small cell lung cancer: from intratumor genetic heterogeneity modeling to cancer therapy application
Federica Zito Marino, Marina Accardo, Renato Franco
High flow nasal cannulae for acute viral bronchiolitis in young infants: evidence-based medicine is underway to define target populations and optimal flows
Gilles Cambonie, Marti Pons-Odena, Julien Baleine, Christophe Milési
Esophageal cancer developed in a radiated field: can we reduce the risk of a poor prognosis cancer?
Marina Schena, Angelo F. Battaglia, Fernando Munoz
Risk markers for excess mortality in adults with congenital heart disease: does one size fit all?
François-Pierre Mongeon, Paul Khairy
Do we have enough evidence for adjuvant postoperative chemoradiation in esophageal cancer?
Po-Kuei Hsu
The pathogenetic role of CMV in intensive care unit patients: the uncertainity remains
Gerardo Aguilar, David Navarro
Optimized local therapy for locally advanced non-small cell lung cancer
Charlotte Billiet, Dirk De Ruysscher
Walking the right path: the story of bioresorbable stents
Stephen Ellis
Prognosis is better, still not good, and variable, for adults with congenital heart disease
Zacharias Mandalenakis, Mikael Dellborg
Spread through air spaces (STAS): prognostic impact of a semi-quantitative assessment
Arne Warth
Neurological complications during veno-venous extracorporeal membrane oxygenation
Hitoshi Hirose, Nicholas C. Cavarocchi
Yes-associated protein and immunosuppressive microenvironment in pancreatic cancer development: a new strategy to improve immunotherapy efficacy?
Rossana Berardi, Alessandro Bittoni
A critical appraisal of the morphine in the acute pulmonary edema: real or real uncertain?
Alberto Dominguez-Rodriguez, Pedro Abreu-Gonzalez
Could tumor location-specific lymph node dissection be a tailored approach?
Yoshihisa Shimada, Norihiko Ikeda
Closing, opening and reopening: the difficult coexistence
Massimo Ferluga, Umberto Lucangelo
Life-style modification at the edge
Winnie Chan, Adrian Baranchuk
Oligometastatic non-small cell lung cancer: is there a role for locoregional therapy?
Lawek Berzenji, Paul E. Van Schil
Deciding on the neoadjuvant approach for esophageal adenocarcinomas
Cai Xu, Steven Hsesheng Lin
Effect of evacetrapib on cardiovascular outcomes in patients with high-risk cardiovascular disease
Wilbert S. Aronow
Editorial on: multidisciplinary therapy of marginally operable stage IIIA non-small cell lung cancer
Wanpu Yan, David R. Jones
Extending the survival advantage of ground glass
Fred Lee, Bryan M. Burt
Harmful impact of morphine use in acute heart failure
Kotaro Naito, Takashi Kohno, Keiichi Fukuda
Target blood pressure and cardiovascular risk
Céline Dreyfuss-Tubiana, Philippe Sosner, Jacques Blacher
Nodal downstaging in esophageal and esophagogastric junction cancer: more important than ever
Andrea Zanoni
Vasopressor hormones in shock—noradrenaline, vasopressin or angiotensin II: which one will make the race?
Martin W. Dünser, Jens Meier
Mediastinal lymph node dissection: the debate is not resolved
Jeffrey Shayani, Raja M. Flores, Ardeshir Hakam
Morphine in acute heart failure
Stefan Agewall
Robotic-assisted thoracoscopic surgery: state of the art and future perspectives
Gregor J. Kocher

Grand Rounds1

A female patient with recurrent lung lesion and hilar lymphadenopathy
Yangqing Zhan, Linling Cheng, Gerard Cox, Martin Kolb, Ruchong Chen, Rongchang Chen, Nanshan Zhong

Original Article of Cough Section2

Theobromine for the treatment of persistent cough: a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled clinical trial
Alyn H. Morice, Lorcan McGarvey, Ian D. Pavord, Bernard Higgins, Kian Fan Chung, Surinder S. Birring

Original Article

Sputum mucin 1 is increased during the acute phase of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation
Zeguang Zheng, Yafei Qi, Xiaoming Xu, Hua Jiang, Zhengtu Li, Quan Yang, Chenting Zhang, Kedong Zhang, Rongchang Chen, Jian Wang, Wenju Lu
Comparison of right- and left-approach esophagectomy for elderly patients with operable thoracic esophageal squamous cell carcinoma: a propensity matched study
Qianwen Liu, Junying Chen, Jing Wen, Hong Yang, Yi Hu, Kongjia Luo, Zihui Tan, Jianhua Fu
Effect of Huisheng oral solution on coagulation function in perioperative period in patients with primary lung cancer
Xiaoguang Yang, Helin Zhang, Fanyi Kong, Guochen Wang, Qianyu Gu, Zheng Zhao, Tiezhi Li, Mingming Ren, Zuosheng Li, Yang Guo
Prognostic significance of sites of extrathoracic metastasis in patients with non-small cell lung cancer
James E. Bates, Michael T. Milano
Factors affecting satisfaction with education program for chronic airway disease in primary care settings
Andrew Kim, Yong Il Hwang, Joo Hee Kim, Seung Hun Jang, Sunghoon Park, Ji Young Park, Ki-Suck Jung, Kwang Ha Yoo, Yong Bum Park, Hyoung Kyu Yoon, Chin Kook Rhee, Deog Kyeom Kim, Ho-Kee Yum
Short-term high-intensity rehabilitation in radically treated lung cancer: a three-armed randomized controlled trial
Jian Huang, Yutian Lai, Xudong Zhou, Shuangjiang Li, Jianhua Su, Mei Yang, Guowei Che
Combination of virtual bronchoscopic navigation, endobronchial ultrasound, and rapid on-site evaluation for diagnosing small peripheral pulmonary lesions: a prospective phase II study
Toshiya Maekura, Chikatoshi Sugimoto, Akihiro Tamiya, Nobuhiko Saijo, Yoko Naoki, Taro Koba, Yohei Kimura, Yoshinobu Matsuda, Masaki Kanazu, Naoko Takeuchi, Yumiko Sasaki, Yujiro Naito, Taisuke Tsuji, Reiko Sugawara, Takehiko Kobayashi, Keiko Nakao, Yoshihiko Taniguchi, Kyoichi Okishio, Naoki Omachi, Takahiko Kasai, Shinji Atagi
Optical coherence tomography in imaging of peripheral pulmonary arteries
Cheng Hong, Nan-Shan Zhong, Chun-Li Liu, Nuo-Fu Zhang, Shi-Yue Li, Wei Wang
Screening for obstructive sleep apnea syndrome in asthma patients: a prospective study based on Berlin and STOP-Bang questionnaires
Huan Lu, Cuiping Fu, Wenjing Li, Hong Jiang, Xiaodan Wu, Shanqun Li
Transcutaneous electrical acupoint stimulation (TEAS) relieved cancer-related fatigue in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients after chemotherapy
Lili Hou, Caicun Zhou, Yifan Wu, Ying Yu, Yinqing Hu
Clinical and genetic study of a large Chinese family presented with familial spontaneous pneumothorax
Huajie Xing, Yanguo Liu, Guanchao Jiang, Xiao Li, Yanyan Hou, Fan Yang, Jun Wang
Clinical profiles and trend analysis of newly diagnosed lung cancer in a tertiary care hospital of East China during 2011–2015
Pingli Wang, Jixia Zou, Jingni Wu, Chengyan Zhang, Chengxi Ma, Juan Yu, You Zhou, Baizhou Li, Kai Wang
The efficacy and toxicity of afatinib in advanced EGFR-positive non-small-cell lung cancer patients after failure of first-generation tyrosine kinase inhibitors: a systematic review and meta-analysis
Yaxiong Zhang, Siyu Miao, Fang Wang, Wenfeng Fang, Gang Chen, Xi Chen, Fang Yan, Xiaodan Huang, Manli Wu, Yan Huang, Li Zhang
High rate of arterial complications in patients supported with extracorporeal life support for drug intoxication-induced refractory cardiogenic shock or cardiac arrest
Matteo Pozzi, Catherine Koffel, Camelia Djaref, Daniel Grinberg, Jean Luc Fellahi, Elisabeth Hugon-Vallet, Cyril Prieur, Jacques Robin, Jean François Obadia
A comparison of three approaches for the treatment of early- stage thymomas: robot-assisted thoracic surgery, video-assisted thoracic surgery, and median sternotomy
Liqiang Qian, Xiaoke Chen, Jia Huang, Hao Lin, Feng Mao, Xiaojing Zhao, Qingquan Luo, Zhengping Ding
A meta-analysis of video-assisted thoracoscopic decortication versus open thoracotomy decortication for patients with empyema
Hui Pan, Jiaxi He, Jianfei Shen, Long Jiang, Wenhua Liang, Jianxing He
Bronchial hyperreactivity in perimenstrual asthma is associated with increased Th-2 response in lower airways
Szymon Skoczynski, Aleksandra Semik-Orzech, Ewa Sozanska, Wojciech Szanecki, Krzysztof Kołodziejczyk, Igor Radziewicz-Winnicki, Andrzej Witek, Władysław Pierzchała, Adam Barczyk
Video-assisted thoracoscopic surgery for intrathoracic first rib resection in thoracic outlet syndrome
Jinwook Hwang, Byung-Ju Min, Won-Min Jo, Jae Seung Shin
Expedite recovery from esophagectomy and reconstruction for esophageal squamous cell carcinoma after perioperative management protocol reinvention
Yu-Wei Liu, Fan-Wei Yan, Dong-Lin Tsai, Hsien-Pin Li, Yen-Lung Lee, Hung-Hsing Chiang, Hung-Te Hsu, Hung-Yi Chuang, Shah-Hwa Chou
Effects of cryopreservation on tracheal allograft antigenicity in dogs
Tao Lu, Yiwei Huang, Yu Liu, Yaxing Shen, Yulei Qiao, Yongxing Zhang
Outcomes after implementing the enhanced recovery after surgery protocol for patients undergoing tuberculous empyema operations
Zhaohua Xia, Kun Qiao, Haijiang Wang, Xinzhong Ning, Jianxing He
Protein regulator of cytokinesis-1 expression: prognostic value in lung squamous cell carcinoma patients
Ping Zhan, Guang-Min Xi, Hong-Bing Liu, Ya-Fang Liu, Wu-Jian Xu, Qingqing Zhu, Ze-Jun Zhou, Ying-Ying Miao, Xiao-Xia Wang, Jia-Jia Jin, Tang-Feng Lv, Yong Song
Nodal management and upstaging of disease: initial results from the Italian VATS Lobectomy Registry
Alessandro Bertani, Alessandro Gonfiotti, Mario Nosotti, Paolo Albino Ferrari, Lavinia De Monte, Emanuele Russo, Gioacchino Di Paola, Piero Solli, Andrea Droghetti, Luca Bertolaccini, Roberto Crisci, Italian VATS Group
Differences between low and high grade fetal adenocarcinoma of the lung: a clinicopathological and molecular study
Jing Zhang, Jian Sun, Xiao-Long Liang, Jun-Liang Lu, Yu-Feng Luo, Zhi-Yong Liang

Review Article

Role of cannabis in cardiovascular disorders
Hemant Goyal, Hamza H. Awad, Jalal K. Ghali
Delamanid and bedaquiline to treat multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis in children: a systematic review
Lia D’Ambrosio, Rosella Centis, Simon Tiberi, Marina Tadolini, Margareth Dalcolmo, Adrian Rendon, Susanna Esposito, Giovanni Battista Migliori
Selective lymph node dissection in early-stage non-small cell lung cancer
Han Han, Haiquan Chen
Extracorporeal support in airway surgery
Konrad Hoetzenecker, Walter Klepetko, Shaf Keshavjee, Marcelo Cypel
Training and certification in endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration
Therese Maria Henriette Naur, Lars Konge, Leizl Joy Nayahangan, Paul Frost Clementsen
Cardiovascular benefits of the newer medications for treating type 2 diabetes mellitus
Srikanth Yandrapalli, Wilbert S. Aronow
A review of the management of complex para-pneumonic effusion in adults
Vikas Koppurapu, Nikhil Meena
Lung adenocarcinoma: from molecular basis to genome-guided therapy and immunotherapy
Roberto Chalela, Víctor Curull, César Enríquez, Lara Pijuan, Beatriz Bellosillo, Joaquim Gea
Complete versus culprit only revascularization in ST-elevation myocardial infarction—a perspective on recent trials and recommendations
Gabriela Andries, Sahil Khera, Robert J. Timmermans, Wilbert S. Aronow
The role of bone marrow-derived endothelial progenitor cells and angiogenic responses in chronic obstructive pulmonary disease
Brittany Salter, Roma Sehmi

Original Article of Interventional Pulmonology Corner3

Bronchoscopy with endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration vs. transthoracic needle aspiration in lung cancer diagnosis and staging
Mark L. Munoz, Noah Lechtzin, Qing Kay Li, KoPen Wang, Lonny B. Yarmus, Hans J. Lee, David J. Feller-Kopman

Review Article of Interventional Pulmonology Corner3

Transbronchial cryobiopsy for diffuse parenchymal lung disease: a state-of-the-art review of procedural techniques, current evidence, and future challenges
Robert J. Lentz, A. Christine Argento, Thomas V. Colby, Otis B. Rickman, Fabien Maldonado

Case Report

Elucidation of radiation-resistant clones by a serial study of intratumor heterogeneity before and after stereotactic radiotherapy in lung cancer
Takahiro Nakagomi, Taichiro Goto, Yosuke Hirotsu, Daichi Shikata, Kenji Amemiya, Toshio Oyama, Hitoshi Mochizuki, Masao Omata
Development of acute parotitis after non-invasive ventilation
Eduardo Martinez, Peter V. Dicpinigaitis
Ectopic right parietal pleural thymic carcinoma: a rare case and review of the literature
Haoshuai Zhu, Yiyan Lei, Jianyong Zou, Chunhua Su, Bo Zeng, Yan Li, Honghe Luo
Temporary bypass for superior vena cava reconstruction with Anthron bypass tubeTM
Keitaro Matsumoto, Naoya Yamasaki, Tomoshi Tsuchiya, Takuro Miyazaki, Ryotaro Kamohara, Go Hatachi, Takeshi Nagayasu
Video-assisted thoracoscopic right anterior, lateral, and medial segmentectomy for primary lung cancer of the middle lobe with incomplete interlobar fissures
Kotaro Mizuno, Norihisa Ohata, Motoki Hatou, Hironori Tanaka
Profuse and acute hemorrhagic gastroesophageal injury after cryotherapy in a cardiac surgery patient
Hyae-Jin Kim, Hyeon-Jeong Lee, Dowon Lee, Haekyu Kim, A-Rheum Cho, Soeun Jeon, Suyeon Hong
Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation without therapeutic anticoagulation for intra-operative cardiopulmonary support during lung transplantation
Ankit Bharat, Malcolm M. DeCamp
Bronchopulmonary foregut malformation presenting as extralobar pulmonary sequestration associated with a bronchogenic cyst: an unusual clinical and radiological feature in an adolescent patient
Ji Yung Choo, Jinwook Hwang, Joo Han Lee, Ki Yeol Lee
The missed diagnosis of aortic dissection in patients with acute myocardial infarction: a disastrous event
Di Wang, Li-Li Zhang, Zhi-Yan Wang, Zhen-Yu Zhang, Yi Wang
Successful anticoagulation therapy for a giant left atrial thrombus following mitral valve repair
Eshani N. Mathew, Philip Y. K. Pang, Makoto Mori, Yeow Leng Chua, Yoong Kong Sin

Letter to the Editor

Forward “MOMENTUM” in left ventricular assist systems: advanced engineering meets biology
Joseph C. Cleveland, Daniel J. Goldstein, Nir Uriel, Mandeep R. Mehra, On behalf of the MOMENTUM 3 Investigator
Intravenous hydration according to current guidelines in the prevention of contrast induced nephropathy—the AMACING trial
Estelle C. Nijssen, Patty J. Nelemans, Roger J. Rennenberg, Brigitte A. Essers, Marga M. Janssen, Marja A. Vermeeren, Vincent van Ommen, Joachim E. Wildberger

Short Communication

Early pleural fluid dynamics following video-assisted thoracoscopic lobectomy has limited clinical value
Bo Laksáfoss Holbek, René Horsleben Petersen, Henrik Kehlet, Henrik Jessen Hansen

Erratum

Erratum to the prevalence of pulmonary hypertension in patients with obesity hypoventilation syndrome: a prospective observational study
Aljohara S. Almeneessier, Samar Z. Nashwan, Mostafa Q. Al-Shamiri, Seithikurippu R. Pandi-Perumal, Ahmed S. BaHammam

Disclosure:

1. The series “Grand Rounds” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Guangqiao Zeng served as the unpaid Guest Editor for the series.

2. The series “Cough Section” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Peter Dicpinigaitis served as the unpaid Guest Editor for the series from March 2016 to October 2019.

3. The series “Interventional Pulmonology Corner” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Kassem Harris served as the unpaid Guest Editor for the series.

4. The series “Statistics Corner” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Luca Bertolaccini served as the unpaid Guest Editor for the series.