Vol 13, No 8 (August 25, 2021): Journal of Thoracic Disease

Guideline

Clinical guidelines on the application of Internet of Things (IOT) medical technology in the rehabilitation of chronic obstructive pulmonary disease
Guiling Xiang, Xiaodan Zhu, Lin Ma, Huai Huang, Xiaodan Wu, Wei Zhang, Shanqun Li; on behalf of the Writing Expert Group of Expert Consensus on Clinical Application of IOT Medical Technology in the Rehabilitation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, the Respiratory Disease Rehabilitation Professional Committee of China Medical Education Association

Original Article

Thirty years of esophageal cancer surgery in Oulu University Hospital
Henna Saviaro, Jukka Rintala, Joonas H. Kauppila, Fredrik Yannopoulos, Sanna Meriläinen, Vesa Koivukangas, Heikki Huhta, Olli Helminen, Juha Saarnio
Multiple basic amino acids in the cleavage site of H7N9 hemagglutinin contribute to high virulence in mice
Wenjun Song, Xiaofeng Huang, Wenda Guan, Pin Chen, Pui Wang, Min Zheng, Zhengtu Li, Yutao Wang, Zifeng Yang, Honglin Chen, Xinhua Wang
Multidisciplinary management of pleural infection after ventricular assist device implantation
Ali Akil, Stephanie Rehers, Christian Köhler, Lars Richter, Michael Semik, Stephan Ziegeler, Stefan Fischer
Does denosumab offer survival benefits? —Our experience with denosumab in metastatic non-small cell lung cancer patients treated with immune-checkpoint inhibitors
Yenong Cao, Muhammad Zubair Afzal, Keisuke Shirai
Short-term and intermediate-term readmission after esophagectomy
Yoyo Wang, Chi-Fu Jeffrey Yang, Hao He, Josephine M. Buchan, Deven C. Patel, Douglas Z. Liou, Natalie S. Lui, Mark F. Berry, Joseph B. Shrager, Leah M. Backhus
A randomized trial comparing inspiratory training and positive pressure training in immediate lung recovery after minor pleuro-pulmonary surgery
Sabina Isabel Lähteenmäki, Thanos Sioris, Heidi S. S. Mahrberg, Irina C. Rinta-Kiikka, Jari O. Laurikka
Use quantitative parameters in spectral computed tomography for the differential diagnosis of metastatic mediastinal lymph nodes in lung cancer patients
Suidan Huang, Hongjia Meng, Renli Cen, Zhiwen Ni, Xiaoling Li, Sushant Suwal, Huai Chen
Conventional open versus hybrid aortic arch repair: a meta- analysis of propensity-matched studies
Yong Zhan, Hannah Kooperkamp, Serena Lofftus, Daniel McGrath, Masashi Kawabori, Frederick Y. Chen
Low CD4 T cell count predicts radiological progression in severe and critically ill COVID-19 patients: a case control study
Qingqing Wang, Yumeng Yao, Zheyong Huang, Jiatian Cao, Chouwen Zhu, Kaihuan Yu, Jue Pan, Bijie Hu
Hypervascularized bronchial arteries as a risk factor for intraoperative bleeding and prolonged surgery
Hiromitsu Takizawa, Naoki Miyamoto, Shinichi Sakamoto, Mika Takashima, Daisuke Matsumoto, Naoya Kawakita, Hiroaki Toba, Yukikiyo Kawakami, Mitsuteru Yoshida, Kazuya Kondo, Akira Tangoku
Diagnosis of visceral pleural invasion using confocal laser endomicroscopy during lung cancer surgery
Toru Sawada, Hiromitsu Takizawa, Mariko Aoyama, Naoya Kawakita, Naoki Miyamoto, Shinichi Sakamoto, Mika Takashima, Daisuke Matsumoto, Hiroaki Toba, Yukikiyo Kawakami, Mitsuteru Yoshida, Kazuya Kondo, Akira Tangoku
Respiratory physicians’ awareness and referral of pulmonary rehabilitation in China: a cross-sectional study
Shengyu Hao, Liang Xie, Houhui Wang, Qinhan Wu, Pan Jiang, Chengyao Guo, Weiping Hu, Guiling Xiang, Zilong Liu, Jie Liu, Shanqun Li
CHMP4C regulates lung squamous carcinogenesis and progression through cell cycle pathway
Bo Liu, Sixuan Guo, Geng-Hui Li, Yue Liu, Xu-Zhi Liu, Jian-Bo Yue, Hong-Yan Guo
Follow-up on the therapeutic effects of a budesonide, azithromycin, montelukast, and acetylcysteine (BAMA) regimen in children with post-infectious bronchiolitis obliterans
Tingting Weng, Xixi Lin, Leying Wang, Jiamei Lv, Lin Dong
Outcomes and prognostic contributors in patients with KRAS mutated non-small cell pulmonary adenocarcinomas: a single institution experience
Ethan A. Burns, Joe E. Ensor, Jim Hsu, Jessica S. Thomas, Randall J. Olsen, Eric H. Bernicker
A systematic review and meta-analysis of diagnostic performance and physicians’ perceptions of artificial intelligence (AI)-assisted CT diagnostic technology for the classification of pulmonary nodules
Guo Huang, Xuefeng Wei, Huiqin Tang, Fei Bai, Xia Lin, Di Xue
Inflammatory parameters and pulmonary biomarkers in smokers with and without chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Elena Andreeva, Marina Pokhasnikova, Anatoly Lebedev, Irina Moiseeva, Anton Kozlov, Olga Kuznetsova, Jean-Marie Degryse
Systematic review and meta-analysis of aortic valve-sparing surgery versus replacement surgery in ascending aortic aneurysms and dissection in patients with Marfan syndrome and other genetic connective tissue disorders
Maria Elena Soto, Eric Ochoa-Hein, Javier E. Anaya-Ayala, Micaela Ayala-Picazo, Solange Gabriela Koretzky
Associations between sinus tachycardia and adverse cardiovascular outcomes and mortality in cancer patients
Mohamad Hemu, Caleb J. Chiang, Parva K. Bhatt, Aamir Ahmed, Kyaw Zaw Hein, Talal Mourad, Megan E. Randall, Andres P. Palomo, Jason B. Kramer, Ibtihaj Fughhi, Louis Fogg, Philip Bonomi, Tochukwu M. Okwuosa
Fast-track anesthesia in lateral mini-thoracotomy for transapical transcatheter valve implantation
Ali Haddad, Cynthia Szalai, Lena van Brakel, Yacine Elhmidi, Sven Arends, Marco Rabis, Anca Pop, Arjang Ruhparwar, Thorsten Brenner, Sharaf-Eldin Shehada
The role of ramucirumab with docetaxel in epidermal growth factor receptor mutant and wild-type non-small cell lung cancer
Tim Ellis-Caleo, Joel W. Neal
Perceptions of fatigue in patients with idiopathic pulmonary fibrosis or sarcoidosis
Ada E. M. Bloem, Rémy L. M. Mostard, Naomi Stoot, Jan H. Vercoulen, Jeannette B. Peters, Martijn A. Spruit
Clinical value of an electromagnetic navigation system for CT-guided percutaneous lung biopsy of peripheral lung lesions
Yao Zhang, Haozhe Huang, Shuhui Cao, Jiajun Teng, Yue Wang, Xuxinyi Ling, Yan Zhou, Jianlin Xu, Wentao Li, Hua Zhong
Respiratory symptoms and health-related quality of life in post-tuberculosis subjects with physician-diagnosed bronchiectasis: a cross-sectional study
Taehee Kim, Hyun Lee, Yun Su Sim, Bumhee Yang, Hye Yun Park, Seung Won Ra, Hyo Jun Jang, Seung-Jin Yoo, Sang-Heon Kim, Jang Won Sohn, Ho Joo Yoon, Yeon-Mok Oh, Yong-Soo Kwon, Hayoung Choi
Initial rapidity of tumor growth as a prognostic factor for the therapeutic effect of immune-checkpoint inhibitors in patients with non-small cell lung cancer: evaluation for linear and non-linear correlation
Kosuke Sakai, Joji Kuramoto, Hiroaki Nishimura, Yoshiki Kuwabara, Akitoshi Kojima, Maiko Sasaki-Toda, Yumiko Ogawa-Kobayashi, Satoshi Kikuchi, Yusuke Hirata, Yuriko Mikami-Saito, Shintaro Mikami, Hiroyuki Kyoyama, Gaku Moriyama, Akihiko Gemma, Kazutsugu Uematsu
Impact of obstructive sleep apnea on new-set atrial fibrillation after septal myectomy in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy
Jianbo Yu, Shengwei Wang, Changwei Ren, Hongchang Guo, Hehe Ma, Zhipeng Wei, Yongqiang Lai
Impact of septal myectomy on diastolic function in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy
Qiulan Yang, Hao Cui, Changsheng Zhu, Haibo Hu, Jianhua Lv, Yao Liu, Yang Zhang, Hartzell V. Schaff, Shuiyun Wang
Note the descending aorta: predictors of postoperative major adverse aortic event in pure acute type A intramural hematoma
Myeong Su Kim, Tae-Hoon Kim, Ha Lee, Suk-Won Song, Woon Heo, Seo-A Sim, Kyung-Jong Yoo
Change in amount smoked and readiness to quit among patients undergoing lung cancer screening
Danielle E. Deros, Charlotte J. Hagerman, Jenna A. Kramer, Eric D. Anderson, Shawn Regis, Andrea B. McKee, Brady J. McKee, Cassandra A. Stanton, Ray Niaura, David B. Abrams, Michael Ramsaier, Shelby Fallon, Harry Harper, Kathryn L. Taylor
Utility of bronchoscopic intra-tumoral alcohol injection to restore airway patency
Michael A. Jantz, Mohamed Omballi, Bashar N. Alzghoul, Sebastian Fernandez Bussy, David Becnel, Adnan Majid, Hiren J. Mehta
Efficacy and safety of a new disposable percutaneous positioning device invented to facilitate the precision of percutaneous core needle lung biopsies: a prospective, open and randomized controlled study
Yunhua Xu, Jun Fu, Wenwei Cao, Li Zhu, Yuehui Jin, Qing Yin, Jianding Ye, Haiyan Zhou
Surgical resection for patients with pulmonary aspergillosis in the national inpatient sample
Deven C. Patel, Prasha Bhandari, David J. Epstein, Douglas Z. Liou, Leah M. Backhus, Mark F. Berry, Joseph B. Shrager, Natalie S. Lui
Response of upper and lower airway inflammation to bronchial challenge with house dust mite in Chinese asthmatics: a pilot study
Zheng Zhu, Hongyu Wang, Yanqing Xie, Jiaying An, Qiurong Hu, Shu Xia, Jing Li, Paul O’Byrne, Jinping Zheng, Nanshan Zhong
Correlation between serum miR-122 and myocardial damage and ventricular function in patients with essential hypertension
Liangguo Wang, Huabing Chen
Genomic alteration profiles of lung cancer and their relationship to clinical features and prognosis value using individualized genetic testing
Fan Zhang, Junyan Wang, Minting Ma, Yu Xu, Xiangjun Lu, Suju Wei
Screening and evaluation of the role of immune genes of brain metastasis in lung adenocarcinoma progression based on the TCGA and GEO databases
Cheng Chen, Qiang Guo, Yang Tang, Wendong Qu, Jiebin Zuo, Xixian Ke, Yongxiang Song
Analysis of anatomical variations of the lingular artery of the left upper lobe using 3D computed tomography angiography and bronchography
Hao He, Peng Chen, Xiaofeng Chen, Pei Yuan Wang, Shuo Yan Liu, Feng Wang
OGDH is involved in sepsis induced acute lung injury through the MAPK pathway
Yuewei Hao, Zheng Wang, Xinfang Wang, Wenming Zhan, Dianshui Wu
A novel alternative: transapical transcatheter mitral valve-in-valve implantation using J-Valve for failed bioprosthesis
Peijian Wei, Jiexu Ma, Tong Tan, Nianjin Xie, Zhao Chen, Yuyuan Zhang, Yanjun Liu, Hongxiang Wu, Jimei Chen, Jian Zhuang, Jian Liu, Huiming Guo
TIPE2-modified human amnion-derived mesenchymal stem cells promote the efficacy of allogeneic heart transplantation through inducing immune tolerance
Feng Wang, Guanping Yao, Sisi Pan, Xin Mao, Xu Zhao, Chuntian Li, Zheng Hong, Guiyou Liang, Limei Yu, Xuanyi Hu, Wanfu Peng
Mesenchymal stem cells transfected with anti-miRNA-204-3p inhibit acute rejection after heart transplantation by targeting C-X-C motif chemokine receptor 4 (CXCR4) in vitro
Lei Tuo, Hao Song, Detian Jiang, Xiao Bai, Guangmin Song

Editorial on Interventional Pulmonology in the Intensive Care Unit2

The intersection of interventional pulmonology and critical care
Jonathan S. Kurman, Ashutosh Sachdeva, Rahul Nanchal

Review Article on Interventional Pulmonology in the Intensive Care Unit2

Bronchoscopy in intubated and non-intubated intensive care unit patients with respiratory failure
Setu Patolia, Rania Farhat, Rajamurugan Subramaniyam
Therapeutic bronchoscopy facilitates liberation from mechanical ventilation and improves quality of life for critically ill patients with central airway obstruction
Bryan S. Benn
Management of life-threatening hemoptysis in the ICU
Ananth V. Charya, Van K. Holden, Edward M. Pickering
Foreign body aspiration
Divyansh Bajaj, Ashutosh Sachdeva, Desh Deepak
The intersection of bronchoscopy and extracorporeal membrane oxygenation
Julie Lin, Laura Frye
An evolving role for endobronchial ultrasonography in the intensive care unit
Or Kalchiem-Dekel, Saamia Hossain, Cosmin Gauran, Jason A. Beattie, Bryan C. Husta, Robert P. Lee, Mohit Chawla
Pneumothorax in patients with respiratory failure in ICU
Joseph Thachuthara-George
Management of complex pleural disease in the critically ill patient
Kurt Hu, Amit Chopra, Jonathan Kurman, J. Terrill Huggins
Persistent air leak management in critically ill patients
Jonathan S. Kurman
Medical thoracoscopy in intensive care unit
Sanket Thakore, Abdul Hamid Alraiyes, Fayez Kheir
Managing complications of pleural procedures
John G. Williams, Andrew D. Lerner
Patient selection and preoperative evaluation of percutaneous dilation tracheostomy in the intensive care unit
Mark Barash, Jonathan S. Kurman
State of the art: percutaneous tracheostomy in the intensive care unit
Christian Ghattas, Sammar Alsunaid, Edward M. Pickering, Van K. Holden
An overview of percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement in the intensive care unit
Margaret Wei, Elliot Ho, Pravachan Hegde
Wound care management: tracheostomy and gastrostomy
Sammar Alsunaid, Van K. Holden, Akshay Kohli, Jose Diaz, Lindsay B. O’Meara
Managing complications of percutaneous tracheostomy and gastrostomy
Aline N. Zouk, Hitesh Batra
Equipment and procedural setup for interventional pulmonology procedures in the intensive care unit
Amrik S. Ray, Van K. Holden, Ashutosh Sachdeva, Faria Nasim
Ultrasound use in the ICU for interventional pulmonology procedures
Ivana Milojevic, Kewakebt Lemma, Rahul Khosla

Disclosure:

1. The series “GARD Section” was commissioned by the editorial office, Journal of Thoracic Disease without any funding or sponsorship. Yousser Mohammad and Alvaro Cruz served as the unpaid Guest Editors for the series.
2. The series “Interventional Pulmonology in the Intensive Care Unit” was commissioned by the editorial office, Journal of Thoracic Disease without any funding or sponsorship. Rahul Nanchal, Jonathan S. Kurman and Ashutosh Sachdeva served as the unpaid Guest Editors for the series.