SAMHD1 can suppress lung adenocarcinoma progression through the negative regulation of STING

Yun Wu, Yuxu Niu, Yue Wu, Xiaoyu Chen, Xiaoyong Shen, Wen Gao