Erratum to clinical implication of MEN1 mutation in surgically resected thymic carcinoid patients

Xiongfei Li, Mingbiao Li, Tao Shi, Renwang Liu, Dian Ren, Fan Yang, Sen Wei, Gang Chen, Jun Chen, Song Xu