Long non-coding RNA growth arrest specific-5: a potential biomarker for early diagnosis of severe asthma

Di Wu, Bin Gu, Yan Qian, Yun Sun, Yi Chen, Zheng-Dao Mao, Yu-Jia Shi, Qian Zhang