Clinical utility of thoracic endosonography (EBUS/EUS-b) in mediastinal staging of patients with non-small cell lung cancer: comparison with integrated PET/CT—a real-life prospective study in Greece

Serafeim Chrysikos, Ioannis Gkiozos, Katerina Dimakou, Eleftherios Zervas, Theodoros Karampitsakos, Maria Anyfanti, Argyrios Tzouvelekis, Konstantinos Samitas, Mina Gaga, Nikolaos Koulouris, Ioannis Vasileiadis, Konstantinos Syrigos