Publish Ahead of Print

Technical Note


Review Article


Original Article

Complications related to endoscopic lung volume reduction for emphysema with endobronchial valves: results of a multicenter study
Alfonso Fiorelli, Antonio D’Andrilli, Michela Bezzi, Mohsen Ibrahim, Marco Anile, Daniele Diso, Giacomo Cusumano, Alberto Terminella, Valentina Luzzi, Margherita Innocenti, Mauro Novali, Emanuele Carelli, Chiara Freda, Giovanni Natale, Valentina Peritore, Camilla Poggi, Giuseppe Failla, Marco Basile, Emilia Mazzucca, Serena Conforti, Nicola Serra, Massimo Torre, Federico Venuta, Erino Angelo Rendina, Mario Santini, Claudio Andreetti
Serum decorin is a potential prognostic biomarker in patients with acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis
Takefumi Nikaido, Yoshinori Tanino, Xintao Wang, Yuki Sato, Ryuichi Togawa, Masami Kikuchi, Kenichi Misa, Kazue Saito, Naoko Fukuhara, Takaya Kawamata, Mami Rikimaru, Takashi Umeda, Julia Morimoto, Tatsuhiko Koizumi, Yasuhito Suzuki, Kenichiro Hirai, Manabu Uematsu, Hiroyuki Minemura, Atsuro Fukuhara, Suguru Sato, Junpei Saito, Hiroshi Yokouchi, Kenya Kanazawa, Yoko Shibata

Case Report


Guideline

Society for Translational Medicine expert consensus on training and certification standards for surgeons and assistants in minimally invasive surgery for lung cancer
Lunxu Liu, Jiandong Mei, Jie He, Shugeng Gao, Shanqing Li, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Deruo Liu, Lijie Tan, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Todd L. Demmy, Mark F. Berry, Alexia Belén Gutierrez Pérez, Daniele Cataneo, Andrea Bille, Peter Licht, Gregor J. Kocher, Murat Oncel, Serdar Evman, Katrine Jensen, Patrick Bagan, Raul Embun

Editorial


Letter to the Editor


Consensus

The Society for Translational Medicine: indications and methods of percutaneous transthoracic needle biopsy for diagnosis of lung cancer
Qinghua Zhou, Jingsi Dong, Jie He, Deruo Liu, David H. Tian, Shugeng Gao, Shanqing Li, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Roberto F. Casal, Eugenio Pompeo, Angelo Carretta, Marc Riquet, Ottavio Rena, Pierre-Emmanuel Falcoz, Hisashi Saji, Ali Zamir Khan, Jose Luis Danguilan, Diego Gonzalez-Rivas, Nicolas Guibert, Chengchu Zhu, Jianfei Shen

Case Report of Interventional Pulmonology Corner